revolt .. in heart

revolt .. in heart
jarsampletext
knowheresampletext
tattoosampletext
replysampletext
exitussampletext
dead-locksampletext
sharesampletext
to daysampletext
it's comingsampletext
revoltsampletext
GM studio | Jablunkov 2010-2013

EP 2008

EP2008
showersampletext
exitustext
selfsampletext
and-isampletext
and-i
(mroš remix)
text
GM studio | Jablunkov 2008


EP 2005

EP2005
d-tailtext
sue asidesampletext
oversampletext
revolttext
flowin' fallin'sampletext
Studio Barbarella | Ostrava 2005Unreleased

Unreleased
easy to flytext
too dootext
happy todaytext
nicesampletext
GM studio | Jablunkov 2010
lyrics

texty

jar

all we are souls in jar
all you’ve known is all you own
all the gold will get old
all we are souls in jar
no one remembers how it started
but we all know how it ends
that’s why let’s each and every day
celebrate friday
in order to keep trend
all we are soul‘s p.r.
all you’ve shown is not you own
all the goal is to get old
all we are soul‘s p.r.
it’s allright when you get it
it’s allright when you don’t

past

každý z nás je duše past
vše, co znáš, je vše, co máš
je to marné, všechno stárne
každý z nás je duše past
nevzpomínáme si začátek
ale víme, co přijde na závěr
proto ať úplně každý den
oslavujem pátek
ať nemůžem změnit směr
každý z nás je duše kaz
vše, cos’ dal, je míň nežs’ vzal
je to marné, každý stárne
každý z nás je duše kaz
je o.k., že to nevíš
je o.k, že to víš

knowhere

i would like to take you somewhere
where your dreams may come true
where you'll forget 'bout nightmare
and the life that's killing you
i know it's better
when i tell the truth
i know
the place isn't far from here
and the way i ever knew
so far it's just in my head
but i know how to guide you
what is that i'll show?
where will we be?
want to guide ourselves from misery
finally i took us somewhere
where dreams haven't come true
everything's turned to nightmare
and the life keeps killing you
i know it would be better
when i told the truth
i know

donikam

rád bych tě vzal někam
kde tě tvé sny přikryjí
kde zapomeneš noční můry
život, jenž tě ubíjí
vím, je to tak lepší
když pravdu neznáš
já vím
to místo je nedaleko
a cestu já vždycky znal
zatím jen ve své hlavě
ale vím kudy dál
kudy cesty jdou?
kam se vyvíjí?
vyvedou nás ven z mizérií?
nakonec jsme šli donikam
kde se sny nevyvíjí
vše skončilo noční můrou
a život tě dál ubíjí
vím, bylo by lepší
kdybych pravdu řek'
já vím

tattoo

another secret revealed i wonder
how many have left
nothing to regret just one step
closer to end
only light makes a shadow
and fruits better mellow
another reason to stay here another day
another season i spend many miles away
wrinkles
tattooing my skin!
another season i spend here another day
another reason to stay many miles away
only light makes fruits mellow
but it's usually shallow
another regret i wonder
how many have left
nothing but secret of one more step
closer to end
wrinkles
tattooing my skin!

tetování

další tajemství prasklo, dumám,
kolik jich ještě zbývá
nic nelituji, zkušenost se do kůže
vrývá
jenom světlo stín dělá
z květů jablka celá
o důvod víc zůstat tady další den
už za měsíc budu někde za humnem
vrásky
tetují mi tvář!
další měsíc a já tu trávím další den
o důvod víc zůstat někde za humnem
jen světlo jablka dělá
nezralá nejsou skvělá
jen další lítost, dumám,
kolik jich ještě zbývá
žádné tajemství, jen další zářez
mě pokrývá
vrásky
tetují mi tvář!

reply

my friend wrote a letter that started
bye! no hello, how are you?
i was not angry i had no clue
what to think about it
i couldn't stop wondering all days
why he had to end up like this
i left my conclusion open
is there a point in living?
i didn't reply

odpověď

můj přítel napsal dopis, který začínal
sbohem! žádné ahoj, jak se máš?
nezlobil jsem se, jen jsem netušil,
co si o tom myslet
nemoh’ jsem celé dny přijít na to,
proč musel skončit zrovna takhle
nechal jsem si závěr otevřený
dává život vůbec smysl?
neodpověděl jsem

exitus

hold me, wanna go
leave me, me alone
feelin' really strange
sick of all this change
feelin' really weird
how we disappeared
livin' maybe once
and without response
feelin' being steered
to the disappeared
and i don't wanna think / hear / know / be / talk / write / sing about that
another day, another grey
i just astray

exitus

chyť mě, chci odejít
nech mě, nech mě být
cítím se dost divně
z celé té proměny
cítím se dost zvláštně
jak jsme se ztratili
žijem jen jednou
a bez odezvy
cítím, že se řítím
ke ztraceným
a nechci o tom přemýšlet / slyšet / vědět / být / mluvit / psát / zpívat, že
další den, další šedý
jen bloudím

dead-lock

i'm in deadlock, gotta bad luck
wanna believe but i'm not naive
i'm in trap, feel like crap
i wanna scream but got no theme
wanna believe
i went too far without guitar
forgot about how i wanna live
tied by ties. tired by lies
this is the shit i wanna leave
i don't wanna live like that
i don't wanna become mad
i don't wanna be a slave of needs
got no choice but mute my voice..
isn't that bad on the deathbed
finally time to relieve
but not like that at least not yet
i gotta live, i gotta breathe
break that deadlock!

mrtvý bod

jsem v mrtvém bodě, v nepohodě
rád bych věřil, že bych přežil
jsem v pasti, není cesty ven
rád bych křičel, ale nemám slov
chci věřit
zašel jsem dál a bez kytar
zapomněl jsem, jak chci vlastně žít
v kravatě svázaný, ve vatě uspaný
tohle je shit, chci odejít
nechci takhle žít svůj den
nechci dále být jen
ovce, která potřebuje víc
není na výběr, ber nebo neber..
není bytelná, postel smrtelná?
konečně čas spočinout
zas až tak ne, to se zmákne
musím to dát, smog rozdýchat
zlomit mrtvý bod!

share

why should i share with another one?
why should i bring another song?
why should i bring another one?
it isn't free!
why should i care 'bout another one?
why should i care 'bout another man?
why should i care 'bout another who
doesn't care 'bout me?!
why should i play another one?
what should i say to anyone?
why should i share with another people
around me?!
why should i give it to another one?!
why should i leave it to another one?!
why should i share - why?
why should i care - why?
why should i play - why?
only for free?!
why should i give - why?
why should i leave - why?
why should i stiff - why?
u know what i mean!
why should i share - why?
why should i care - why?
why should i play - why?
how should it be?!

sdílení

proč měl bych sdílet s někým jiným?
proč měl bych přijít se songem dalším?
proč měl bych další nahodit?
zadarmo to není!
proč měl bych starat se o jiné?
kteří nepatří k mé rodině?
proč měl bych starat se o ty, co
se o mě nestarají?!
proč měl bych další kus zapět?
co bych měl komu vyprávět?
proč měl bych sdílet s dalšími lidmi
kolem mě?!
proč bych to měl odevzdat jiným?!
proč bych se měl toho vzdát jiným?!
proč měl bych sdílet - proč?
proč měl bych se starat - proč?
proč měl bych zahrát - proč?
jen zadarmo?!
proč měl bych dávat - proč?
proč měl bych se vzdávat - proč?
proč měl bych strádat - proč?
víš, co myslím!
proč měl bych sdílet - proč?
proč měl bych se starat - proč?
proč měl bych zahrát - proč?
jak má to být?!

to day

many times don't know what to do
what to say, what to day?
good or better? no matter!
whatever, nothing's good..
many times you know what to do
so say it to day!
something's good, something's bad
nothing's good? something's bad..

to dnes

mnohokrát nevím, co dělat
co říct, co dnes?
dobré / lepší? nezáleží!
je to jedno, nic není dobré..
mnohokrát víš, co dělat
tak řekni to dnes!
něco je dobré, něco špatné
nic není dobré? něco je špatně..

it's coming

it's coming
you can smell it in the air
it's coming
you can see it everywhere
you can deny that
it's coming
you can defy it
but it's coming..

se to blíží

se to blíží
je to cítit ve vzduchu
se to blíží
je to všude vidět
můžeš zapírat, že
se to blíží
můžeš se bránit
ale ono se to blíží..

revolt

i'm a human - i'm a rubbish
tryin' not to perish
and the rest to famish
'cause i'm very selfish
and this little rubbish
don't wish only one wish
don't fish only one fish
overeaten but still famished
somewhere in my mind
bastards makin' mad machines
jesters smiling in form of sinus
system designed for killing us
i'm a human - i'm a rubbish
'cause humanity perished
purpose vanished, soul is famished
tune step, down head
revolt in heart?
tune step straight ahead
revolt in heart!

vzpoura

jsem člověk - jsem zmetek
snažící se nezahynout
a ostatní vyhladovět
protože jsem sobec
a tento malý zmetek
si nepřeje jen jedno přání
neloví jen jednu rybu
je přežraný, ale stále má hlad
někde v mé mysli
parchanti staví vynález zkázy
šašci s úsměvem sinusoidy
systém určený k naší záhubě
jsem člověk - jsem zmetek
neboť lidskost nepřežila
smysl se vytratil, duše vyhladověla
sladit krok, hlavu dolů
vzpoura v srdci?
sladit krok, hlavu vzhůru
vzpoura v srdci!

shower

i'm not the man american european
who's the only one who's right
but i dislike the empty heads
guns in the hands screamin' just kill or die!
and i don't get why
why we just get by
and we are so sly
and we are no shy
to kill who we can't buy
bomb shower!
i'd give you advice
you boys playin' soldiers in the sand
you should kill but violence in yourself!
or you just can try..

sprcha

nejsem ten euro-americký typ
který musí mít vždy pravdu
ale nemám rád prázdné hlavy
křičící se zbraní v ruce: "zabíjej nebo zemři!"
a nechápu proč
se tam vtíráme
a jsme lstiví
a nestydíme se
zabíjet ty, které si nemůžem koupit
sprcha bomb!
dám vám radu
vy kluci hrající si v písku na vojáky
zabít byste měli akorát násilí v sobě samých!
nebo to aspoň zkusit!

self

what
trees to heaven grow?
seas and where flow?
piece to puzzle go?
i don't know - don't wanna know
for what
freeze without snow?
heat without windblow?
weed without grow?
need something to know?
where
d'you wanna go | d'you wanna be?
what
d'you wanna know | d'you wanna see?
where
d'you wanna go, how d'you wanna feel?
what
you wanna know - why do you call yourself me?
'cause i don't
realize what used to be
even care what i want to see | what's gonna be
know if i ever longed to get somewhere really know where i long to be one day
no
trees to heaven grow!
seas nowhere flow!
piece to puzzle go!
i know - don't wanna know..
where
do i wanna go, how do i wanna feel?
what
i wanna know - why do i call myself me?
don't
realize used to be
care what's gonna be | what wanna see
know if i long to get somewhere | wanna live one day
don't realize used to be
don't care supposed to be
don't give a shit 'bout myself

sebe

který
stromy rostou do nebe?
moře kam plují?
dílek do rébusu sedí?
nevím a nechci vědět
k čemu
mráz beze sněhu?
horko bez vánku?
tráva bez růstu?
potřeba něco vědět?
kam
chceš jít, kde chceš být?
co
chceš znát | chceš prožít?
kam
chceš jít, jak se chceš mít?
co
chceš znát - proč si říkáš jménem svým?
protože ne
uvědomuju si, co bývalo
zajímá mě, co chci prožít | co bude
vím, zda jsem se kdy toužil někam dostat
vím, kde chci jednoho dne být
žádný
stromy nerostou do nebe!
moře nikam neplují!
dílek do rébusu nesedí!
vím to,ale nechci vědět
kam
chci jít a jak se chci mít?
co
chci znát - proč si říkám jménem svým?
ne
uvědomuju si, co bývalo
zajímá mě, co bude | co chci prožít
vím, zda se toužím někam dostat | chci jednoho dne žít
neuvědomuju si, co bývalo
neřeším, co by mělo být
kašlu sám na sebe!

and-i

as my days go by got no time
even for sue aside
and the fear disappeared
magic's left behind
my life consists of 2 parts:
one i live second one i wanna find
does anybody anywhere
does anybody really care?
but everybody everywhere
just put the hands up in the air
so the days go by and-i
can't deny
that progressively i
give up without fight
and-i lie i try to defy
once i live otherwhile i don't mind
and-i want u
and-y don't u?
i don't want 123 call..
mind starvation
prevents from getting inside
master ration
still hasn't been applied
my salvation
hides in the inside

a-já

jak dny plynou není čas
ani na sebe vraždu
a strach ten zmizel
kouzlo se vytratilo
můj život se skládá ze dvou částí:
jednu žiju, druhou chci najít
zda to kohokoli kdekoli
zda to koho zajímá?
ale všichni všude akorát
paří s rukama nad hlavou
tak ty dny plynou a-já
nezapřu
že se postupně
vzdávám bez boje
a nalhávám si, že se snažím bít
jednou žiju, jindy to nevnímám
a-já tě chci
a-proč ty mě ne?
nechci volat 123..
myšlenkový hlad
dovnitř zábrana
hlavní dávka
ještě nebyla podána
moje záchrana
uvnitř schována

d-tail

you cannot fall to pieces
you can't know each d-tail
you can't see everything
and does it really matter?
two lines make an angle
angles make a circle
circles make a globe
globe spin around
it looks different from me
and ain't no tight point
ain't the one who makes the
world spin around
but if i could be
if i could drive this something
if i could relieve
if i could crawl out of sink
if i could be
if i could join the sun king
if i could relieve
if i could fly on mind wings
if i could teach the dumb to sing
one day you'll fall to pieces
and your soul will stay torn out
and you will know each d-tail
of the place where you'll be buried

de-tail

nemůžeš se rozpadnout na kusy
nemůžeš znát každý de-tail
nemůžeš vidět všechno
a záleží vůbec na tom?
čáry tvoří úhly
úhly tvoří kruhy
kruhy tvoří koule
koule se otáčejí
můj pohled se liší
a nejsem pevný bod
nejsem ten, kdo
světem otáčí
ale kdybych moh' být
kdybych tu věc moh' řídit
moci se odpoutat
moci vylézt z kanálu
kdybych moh' být
kdybych moh' jít za sluncem
moci se odpoutat
létat nejen ve snu
naučit němé zpívat
jednou se rozpadneš na kusy
a duše zůstane rozervaná
a budeš znát každý de-tail
místa, kde budeš pohřben

sue aside

this time
i'm falling in love with my new one
i'm going with my honey anywhere
i'm calling her name sue aside
care of life i don't take this time
well this time
i'm falling in love with my new one
she's like each other
i just hope i'll leave her
this time
i'm going - gonna have her tonight
this time
i'm calling her name sue aside
care of life i don't know

sebe vražda

tentokrát
jsem se zamiloval do své nové holky
a hodlám si s ní někam vyrazit
jmenuje se sebe vražda
péči o život tentokrát nemám
tak tentokrát
jsem se zamiloval do své nové holky
je jako každá jiná
brzy ji, doufám, opustím
ale tentokrát
do toho jdu - dnes večer si ji dám
tentokrát
jí zavolám
péči o život neznám

over

it's over and it's so hard to do
to nowhere further then to you
and longer it's so hard to glue
to belong her - circle's end to view
and solving it's so hard to prove
natural along with logical
to-get-her
being in the deep valley
in front of mountain too high?
together
standing on the sides of the abyss
and not able to fly
how does it feel when feeling easy?

konec

je konec a je to těžké zvládnout
nikam je dál než k tobě
a déle lze to těžko lepit
patřit jí je jako hledat konec kruhu
a řešení je těžké najít
přirozené a zároveň logické
dostat ji
stoje v hluboké nížině
před horou vysokou
společně
pak na okraji propasti
dva, co létat nemohou
jaké to je, když je to jednoduché?

flowin' fallin'

i saw 2 young people searchin' for somethin'
in the street
there was nothin' on the pavement
but it was clear
there was surely somethin’ to look for
something that was there before
i see people searching for somethin'
in the streets
there is nothin' on pavement
but it's clear
there is always something more
something that rain washes away
flowin' | fallin' into the oceans
feelings and all emotions..

odplouvají padají

viděl jsem 2 mladé lidi, jak něco hledají
na ulici
na chodníku nic nenašli
ale bylo jasné
že jistě měli co hledat
něco, co bylo předtím
vidím lidi hledající
v ulicích
na chodníku nic
ale je jasné
že je tu vždy něco navíc
něco, co smývá déšť
odplouvají | padají do oceánů
pocity a všechny emoce..

easy to fly

morning always can be wrong
waking up outside bird's song
hits up when risin'
hangover fever
neck's again dry and
longing for river
but it's only shinin'
sunbeam deliver
easy to fly
when wings are given
when bans are forbidden
when dreams are livin'
fallin' pissings down the ground
can remind the bird's song sound..

snadné létat

ráno vždy může být špatné
probuzení navenku za ptačího zpěvu
udeří, když svítá,
kocovinová horečka
v krku sucho
vypít tak řeku
ale slunce jen září
a rozkládá
snadné létat
jsou-li dána křídla
zákazy zakázány
sny prožívány
čůrky dopadající na zem
mohou připomínat zvuk ptačího zpěvu..

too doo

sometimes i don't know what too doo
not that there is nothing i should doo
sometimes i don't know what too doo
what to say, what today
sometimes i don't know what too doo
asking question what in world too doo
sometimes i don't know what too doo
thinkin'bout sense of the world
what is bad and what better?
relatively doesn't matter
either for now or forever
nothing's bad
nothing's good
sometimes i don't know anything
sometimes i can find out nothing
sometimes i don't know anything
thinkin'bout sense of the world
nothing's bad
nothing's good

co dělat

občas nevím, co dělat
ne, že bych neměl, co dělat
občas jen nevím, co dělat
co říct, co dnes
občas nevím, co dělat
ptám se, co na světě
co dělat
přemýšlím o jeho smyslu
co je špatné a co lepší?
relativně nazáleží
buď teď nebo navždy
nic není špatné
nic není dobré
občas nic nevím
na nic nepřicházím
občas nic netuším
o smyslu světa
nic není špatné
nic není dobré

happy today

hey, are you
happy today?
goin' away?
doin' o.k.?
dismal or gay?
ready to play?
master or slave?
gonna convey?
seeing it grey
or a positive way?
'cause i'm feeling appetite
to vomit here
to f*ck you dear
to disappear

šťastný dnes

hej, jsi dnes šťastná?
jdeš někam ven?
je ti fajn?
jsi zachmuřená nebo veselá?
jsi připravená si hrát?
jsi otrok či pán?
jdeš se povozit?
vidíš to bledě
nebo pozitivně?
protože cítím chuť
se tu zblít
ojet tě, milá
a pak zmizet

nice

drinkin' smokin'n' dance
bringin' one night romance
drinkin' smokin' makin' love
i think we'll never have enough
addicted to this kind of stuff
we all just wanna fly
fallin' by sunrise
like night butterflies
from highs
drinkin' smokin'n' dance
everybody understands
drinkin' smokin' grippin' stokin'
lickin' cokin' thinkin' broken
nothin' i think at the moment
i just wanna fly
fallin' down to rise
Ickarus still tries
flyin' mezmerized
landing a bit surprised
did i really pay again the price
for way to paradise
and still got no clue where it lies
did i really say again the lies
'bout way to paradise
sorry i'm not the one who ties
thank you, it was nice!

pěkné

pařba, kuřba, kalba
na jednu noc malba
kalení a milování
od soumraku do svítání
nikdy není dosti k mání
všichni chcem lítat
úsvit dělá chmury
na tváři noční můry
zhůry
kalba, kuřba, pařba
k ránu dobrá každá
pařba, kuřba, smažba, kalba
palba, družba, služba, dlažba
momentálně údem myslím
a chci jen lítat
s úsvitem padají
co v noci létají
u vytržení
k zemi stržení
opravdu jsem si zase zajel
na cestu do ráje
a nemám o tom údaje
opravdu jsem opět najel
míle do háje
na chvíli koně do stáje
dík, pěkné to je!